Hoe werkt het en wat kunt u verwachten?

Ons gedrag wordt bepaald door ons onderbewustzijn.

Het onderbewustzijn wordt geprogrammeerd door onze ervaringen tijdens ons leven.
NSR/NEI is gebaseerd op de veronderstelling dat circa 90 procent van problemen en lichamelijke klachten meestal voortkomen uit onverwerkte emoties die zich als virussen in het onbewuste en in onze cellen of organen hebben genesteld. 'Vaktechnisch' worden deze emotionele virussen Psycho Energetisch Geheugen (PEG) genoemd. Veel mensen streven naar een glanzende carrière, een fantastisch huwelijk en een optimale gezondheid, maar daar komt weinig van terecht omdat hun onbewuste de hakken in de grond zet en hun doelstellingen saboteert. Zo is het mogelijk dat iemand zegt dat hij veel geld wil verdienen terwijl zijn onbewuste van mening is dat dit ten koste van zijn huwelijk zal gaan. Hij is dan niet congruent met wat hij zegt te willen. Congruentie betekent dat we ons helemaal inzetten voor het doel dat we willen bereiken, waarbij het bewuste en het onbewuste harmonisch samenwerken.

Ik onderzoek door middel van een spiertesten welke uitspraken een stressreactie veroorzaken. Het lichaam fungeert daarbij als leugendetector omdat aangenomen wordt dat een incongruente uitspraak de spier onmiddellijk zal verzwakken. Zo kan men bijvoorbeeld vaststellen dat iemand incongruent is met de uitspraak 'Ik wil meer verdienen'. Vervolgens kan ik bepaalde orgaanreflexpunten aanraken om te onderzoeken welk orgaan het meest gestresst wordt. De Chinese cultuur kent vijf elementen (hout, vuur, aarde, water en metaal) die elk verbonden zijn met bepaalde emoties, organen en energiekanalen (meridianen). Wanneer de therapeut uitkomt bij de levermeridiaan, dan weet hij dat dit verband houdt met emoties die bij het element hout horen en kan hij het onbewuste vragen: 'Heeft dit iets te maken met de emotie kwaadheid, boosheid, agressiviteit, jaloezie, teleurstelling, depressie, woede, wrok, niet kunnen vergeven, onredelijkheid, prikkelbaarheid, niet kunnen loslaten, je misbruikt voelen, gebruikt voelen?' Op het moment dat hij de juiste emotie noemt, geeft het onbewuste een teken door de spier te verzwakken.

De emoties die bij deze ervaring horen kan ik dan fysiek en energetisch uit uw lichaamsysteen verwijderen, waardoor het lichaam weer in balans kan komen.

U hoeft geen ellenlange gesprekken te voeren, ligt ontspannen en hoeft zich alleen in te spannen om te herinneren of terug te denken aan een situatie. Met behulp van kleine pijnloze drukjes rondom de ogen zullen de blokkerende emoties definitief uit uw systeem verbannen worden. Simpel en pijnloos.

Gemiddeld ben ik minimaal twee uur met een behandeling bezig. Afhankelijk van de gevonden emoties kan er een tweede afspraak volgen om de behandeling af te ronden.